Zával

Hodnocení: 50% Délka: 99 minut Bahno a hřmotná masa vody řinoucí se z bývalého koryta řeky Něvy. Roku 1974 uvolněné plovoucí písky[…]

Read more