Troy: From Ruins to Reality

Hodnocení: 82%
Délka: 14 minut

Režisér filmu Wolfgang Petersen priblíži koncept tvorby filmu Trója, ktorý pre nedostatok dôkazov na danú tému nebol vôbec ľahký. Údaje pre čo najdôkladnejšie vytvorenie bájneho mesta Trója, sa brali z tých najzachovalejších zdrojov v Anglickom múzeu. Spomenutá tu je i snaha o čo najreálnejšie vytvorenie mesta, ktoré malo vyznieť pompézne a veľkolepo, vďaka prepracovanosti stavieb a rozsiahlosti.(T2)

Stáhnout film

Leave a Reply